In de de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2023 is het onderstaande vaarplan voor 2023 opgesteld. De inschrijving is geopend.

Tocht datum #dagen
Canarische eilanden (CZT Buitengewoon) 10 t/m 18 maart 9
Krokustocht ‘IJsselmeer*) 11 en 12 maart 2
Voorjaarstocht ‘Wadden*) 21 t/m 23 april 3
Hemelvaarttocht ‘Engeland 17 t/m 21 mei 5
Hemelvaarttocht ‘rondje Noord Holland*)  17 t/m 21 mei 5
BBQ-tocht ‘Gezelligheid op het IJsselmeer*)  9 t/m 11 juni 3
Oostelijk wad (CZT Buitengewoon)  17 t/m 24 juni 8
Zomertocht ‘de Noordzee op 7 t/m 10 juli 4
Trainingstocht (CZT Buitengewoon) 13 t/m 16 juli 4
Zuid Engeland ‘Solent‘ (CZT Buitengewoon) 19 t/m 26 augustus 8
Noordzeetocht ‘Engeland of D/B/F  9 t/m 17 september 9
Najaarstocht ‘Wadden*)  6 t/m 8 oktober 3
Wintertocht *)
17 t/m 19 november
3


*
)
Zeilers die geen lid zijn van de CZT of zusterclub Wâldsyn kunnen éénmaal vrijblijvend deelnemen aan een van de gemarkeerde tochten om kennis te maken met de club.