Tocht datum #dagen
Canarische eilanden (CZT Buitengewoon) 8 t/m 16 maart 9
Voorjaarstocht ‘Wadden*) 25 t/m 28 april 4
Hemelvaarttocht ‘Engeland 8 t/m 12 mei 5
Hemelvaarttocht ‘rondje Noord Holland*) 8 t/m 12 mei 5
BBQ-tocht ‘Gezelligheid op het IJsselmeer*)  7 t/m 9 juni 3
Oostelijk wad (CZT Buitengewoon)  28 juni t/m 5 juli
9
Zomertocht ‘de Noordzee op 5 t/m 8 juli 4
Trainingstocht (CZT Buitengewoon) 18 t/m 21 juli 4
Denemarken (CZT Buitengewoon) 17 t/m 24 augustus 8
Noordzeetocht ‘Engeland of Du/Be/Fr  6 t/m 15 september 10
Najaarstocht ‘Wadden*)  4 t/m 6 oktober 3
Wintertocht *)
8 t/m 10 november
3
Algemene Ledenvergadering 2025 26 januari 2025 1


*
)
Zeilers die geen lid zijn van de CZT kunnen één maal vrijblijvend deelnemen aan een van de gemarkeerde tochten om kennis te maken met de club.