In de schippersvergadering op 11 december is het onderstaande concept-vaarplan voor 2023 opgesteld. Dit zal worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering op 12 februari en kan dus nog gewijzigd worden. Spoedig na 12 februari zal de inschrijving worden geopend.

Tocht datum #dagen
Canarische eilanden (CZT Buitengewoon) 10 t/m 18 maart 9
Krokustocht ‘IJsselmeer*) 11 en 12 maart 2
Voorjaarstocht ‘Wadden*) 21 t/m 23 april 3
Hemelvaarttocht ‘Engeland 17 t/m 21 mei 5
Hemelvaarttocht ‘rondje Noord Holland*)  17 t/m 21 mei 5
BBQ-tocht ‘ook voor kleine boten*)  9 t/m 11 juni 3
Oostelijk wad (CZT Buitengewoon)  17 t/m 24 juni 8
Zomertocht ‘de Noordzee op 7 t/m 10 juli 4
Trainingstocht (CZT Buitengewoon) 13 t/m 16 juli 4
Zuid Engeland ‘Solent‘ (CZT Buitengewoon) 19 t/m 26 augustus 8
Noordzeetocht ‘Engeland of D/B/F  9 t/m 17 september 9
Najaarstocht ‘Wadden*)  6 t/m 8 oktober 3
Wintertocht *)
17 t/m 19 november
3


*
)
Zeilers die geen lid zijn van de CZT of zusterclub Wâldsyn kunnen éénmaal vrijblijvend deelnemen aan een van de gemarkeerde tochten om kennis te maken met de club.