Voor 2022 zijn de volgende evenementen vastgesteld.

Maritieme indoortraining bij Get Wet 13 februari
Canarische eilanden (CZT Buitengewoon) 11 t/m 20 maart
Voorjaarstocht *) 29 april t/m 1 mei
Trainingstocht co-schippers 12 t/m 15 mei
Hemelvaarttocht **) 25 t/m 29 mei
BBQ-tocht inclusief Lustrum  3 t/m 6 juni
Lustrum  5 juni
Oostelijk wad (CZT Buitengewoon)  1 t/m 10 juli
Zeeland (CZT Buitengewoon) 23 t/m 30 juli
Oostzee (CZT Buitengewoon) 20 t/m 27 augustus
Noordzeetocht  9 t/m 18 september
Najaarstocht *)  7 t/m 9 oktober
Wintertocht *)
25 t/m 27 november
Midwintertocht
29 december (’22) t/m 2 januari (’23)


*
)
Zeilers die geen lid zijn van de CZT of zusterclub Wâldsyn kunnen éénmaal vrijblijvend deelnemen aan een van de gemarkeerde tochten om kennis te maken met de club.
**) Dit geld ook voor de kustzeil-optie bij de Hemelvaarttocht.