Verenigingsbijdrage

Bij vaartochten betalen de deelnemers een verenigingsbijdrage, waarvan een gezamenlijk diner of borrel wordt betaald. De hoogten van de verenigingsbijdrage bij vaartochten is:

  • (Lang) weekend € 20,-
  • Week (Engelandtocht) € 45,-

 

Bijdrage boordkas

Opstappers betalen de schipper een bijdrage aan de boordkas, die de schipper gebruikt als bijdrage in de kosten van veiligheidsmiddelen aan boord. De bijdrage aan de boordkas bedraagt € 25,- per vaardag.

Huurschip

Als niet alle opstappers bij deelnemende schippers geplaatst kunnen worden wordt zo nodig een boot extra gehuurd. Als er een schip gehuurd moet worden, betalen álle opstappers € 7,- per dag extra aan de vereniging om de kosten van dat huurschip mogelijk te maken. Opstappers die echtgenoot/huisgenoot (m/v) zijn van de schipper die zijn eigen boot inbrengt, hoeven deze bijdrage niet te betalen.

Bij tochten onder de noemer CZT Buitengewoon zijn meestal geen eigen schepen van de vereniging betrokken. Deze tochten zijn daarom duurder en kennen een eigen begroting.

Overige kosten

De kosten van havengelden, eten, drinken en brandstof worden per boot hoofdelijk omgeslagen

Voorbeeldberekening van kosten

Om een globale indruk te krijgen van de kosten volgt hier een voorbeeldberekening van de kosten van een weekendtocht (vrijdag t/m zondag) naar een Waddeneiland op een schip met 4 personen.

 kostenpost  totaal  per persoon
 verenigingsbijdrage  € 20,–
 bijdrage boordkas  € 75,–
 proviand  € 120  € 30,–
 diesel  € 44  € 11,–
 havengeld  € 56  € 14,–
Totaal  € 150,–

Bij een bezetting van de boot met 3 in plaats van 4 personen komt dit voorbeeld uit op € 168,33 per persoon.