Sinds een paar jaar zijn de tochten van CZT-Buitengewoon niet meer weg te denken uit het zeilprogramma van de CZT. Het is bedoeld als aanvulling op het gewone zeilaanbod van de CZT, en een kenmerk is dat we vaak in een ander gebied varen, zoals de Oostzee, Oostelijke Waddenzee en bij de Canarische Eilanden. We huren vaak één of meer zeilschepen, en de tochten zijn bedoeld voor iedereen, zowel opstappers als schippers.

CZT- Buitengewoontochten, inschrijven en dan ….

In dit stuk zoomen we in op wat het zoal betekent als je je inschrijft als opstapper of schipper op een zeiltocht van CZT-Buitengewoon. We vertellen wat meer over de kosten van de reis, de veiligheid en de verplichtingen bij inschrijving. Ook willen we even stil staan bij de verantwoordelijkheden van schipper en bemanning, en de verhouding met de vereniging.
Om te beginnen is het belangrijk te realiseren dat deelname aan een CZT-Buitengewoontocht geen inschrijving bij een reisbureau is waar je je als consument kunt opstellen en eisen kunt stellen. Het motto is dat de deelnemers met elkaar de reis maken waarin iedereen actief bijdraagt aan het welslagen van de reis. Tot dusver lukt dit overigens Buitengewoon goed!

De kosten

Het valt vooraf niet met zekerheid vast te stellen hoeveel de reis zal gaan kosten. Bij inschrijving weten we al wel hoeveel de huur van de schepen zal gaan bedragen, maar bijkomende kosten als havengelden, dieselverbruik, kosten van kaarten en overige reisvoorbereidingen kunnen variëren. Bij de afgelopen zeiltochten waren de kosten voor een week ongeveer € 500. Hierbij inbegrepen is een verenigingsbijdrage van € 45 en een bijdrage van € 10 voor een noodfonds. De reis naar de Oostzee kan iets duurder uitvallen door het hogere prijspeil. Na bevestiging dat je mee kan wordt iedereen gevraagd een aanbetaling van € 150 aan de penningmeester van de CZT over te maken. De reis naar de haven van vertrek verrekenen de deelnemers onderling, en is dus niet inclusief. De kosten aan boord zoals eten en drinken worden per schip verrekend, en zitten ook niet in het bedrag. De overige kosten (zoals diesel, verzekering, havengelden e.d. ) worden door alle bemanningsleden van alle schepen gezamenlijk gedragen en zitten bij de genoemde € 500 in.

Als er een reis naar verre oorden wordt gepland organiseert de commissie Buitengewoon de inschrijving zo vroeg mogelijk zodat een gunstige vlucht (voor eigen rekening) kan worden geboekt.

De inschrijving

Een vroege boeking van een huurschip levert meestal extra korting op. De opening van de inschrijving, maar ook de sluiting, is vroeger dan we in het normale CZT-programma gewend zijn. Let dus goed op bij de inschrijving welke data hiervoor zijn vastgesteld!

Inschrijven verplicht je mee te gaan. Dat moet omdat ook de verhuurder zekerheid wenst en annuleringskosten in rekening brengt. Het risico dat er zich onverhoopt iets voor doet dat de deelname aan de reis in de weg staat, ligt bij de deelnemer. Een (doorlopende) annuleringsverzekering wordt daarom sterk aanbevolen!

Zo gauw de inschrijvingen binnen zijn wordt er bekeken hoeveel boten er gehuurd worden. We streven naar een evenwichtige verhouding van zeilervaring op de boten. Mocht dit op problemen stuiten, dan stellen we de aspirant-deelnemer op de hoogte. Wanneer een tweede schip niet volledig volgeboekt kan worden is het mogelijk dat de huur van dit schip niet doorgaat. De kosten van meerdere schepen worden verdeeld over alle deelnemers. Bij inschrijving en het bepalen van wie er mee gaat telt zo veel mogelijk het principe van tijdstip van aanmelding, maar zoals gezegd houden we ook rekening met zeilervaring. Tenslotte geldt natuurlijk dat leden voor niet-leden gaan. Bij aanmelding is het dan ook verstandig aspirant-lid te worden. Voor het geld hoef je het niet te laten.

De veiligheid

Zeilen op zee is niet geheel vrij van gevaar. We stellen daarom hoge eisen aan de vakbekwaamheid van de schipper. Van de deelnemers willen we een goede indruk krijgen van de zeilervaring en van de behaalde vaarbewijzen of diploma’s. De Indelingscommissie van de CZT wijst de schipper en de bemanning aan, en je mag er dan ook van uitgaan dat er op ieder schip voldoende vaarkennis en ervaring is. Niet iedereen hoeft over veel zeilervaring en vaarbewijzen te beschikken, maar dan willen we dat dit gecompenseerd wordt door ervaring van andere bemanningsleden. Bij de veiligheid van de schepen letten we verder op aanwezigheid op het schip van life-belts, navigatieapparatuur, en eventueel AIS en EPIRB. Op het ruimere water dienen we tevens over een reddingsvlot te beschikken. De veiligheid aan boord wordt voor een belangrijk deel bepaald door de inbreng van de schipper en de wijze waarop bemanningsleden bereid zijn de instructies van de schipper te volgen! Aan boord gelden andere normen en omgangsvormen dan we gewend zijn op de wal! De schipper heeft dan ook de bevoegdheid in te grijpen als dit nodig mocht zijn. Dit klinkt heel streng, maar hoeft een ontspannen sfeer aan boord niet in de weg te staan. Buiten de vaaruren om is de schipper ook maar een bemanningslid, net als alle anderen.

De voorbereiding

Na sluiting van de inschrijving leggen we z.s.m. contact met de deelnemers. Er wordt voor deze reis een eigen WhatsApp-groep aangemaakt om zo goed mogelijk te communiceren, zowel vooraf als tijdens de reis. Zo kunnen we afspraken met elkaar maken over meereizen, wie de boodschappen haalt, wie de scheepspenningmeester zal zijn en een kasboek zal bijhouden gedurende de reis. Maar bijvoorbeeld ook wie voor deze eerste dagen thuis al een maaltijd voorbereidt. En dan wordt het de hoogste tijd de zeilen te hijsen.