Commissie Bootindeling

Deze commissie verdeelt de bemanning (opstappers) over de schepen. Zij houdt daarbij rekening met persoonlijke wensen en de bemanningseisen die voor de verschillende tochten zijn gesteld. Daarnaast wijst de commissie een cruise-director aan per tocht, maakt een vaarplan en stelt dit voor aan de schippers en de opstappers. De uiteindelijke bestemming van de tocht wordt vastgesteld op de schippersvergadering voorafgaande aan de tocht.

Arjan van der Laan
Koen Verhoef Peter Kunst Arjan van der Laan

Commissie Buitengewoon

De commissie Buitengewoon organiseert tochten met huurschepen in zeilgebieden die bij de normale CZT-tochten niet bereikbaar zijn.

 Arjan van der Laan
vacature Arjan van der Laan Mirjam Houtlosser

Website

Verslagen van tochten, foto’s en andere kopij kunnen bij de webmaster aangeleverd worden. Grote bestanden bij voorkeur via wetransfer.com

Marti Rijken
webmaster
Bart van der Ree
inval-webmaster

Schepen en Veiligheid

De commissie Schepen en Veiligheid adviseert de schippers bij de toepassing van de de CZT-Vaaraanwijzingen met het oog op de veilige vaart.

Henk Beekhuizen Kees Doets Steven Assies

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon analyseert voorvallen die leden bij haar melden en adviseert over de behandeling hiervan aan het bestuur. Wanneer zij dat nodig acht begeleidt zij het lid bij een extern traject.

Anne Gelderloos