AIS transponder wel of niet verplicht stellen bij de CZT

Bij de Algemene Ledenvergadering van de CZT op 12 februari 2023 is de suggestie geopperd om voor CZT tochten op zee een AIS-transponder verplicht te stellen. Het bestuur heeft het op zich genomen om de meningen hierover te inventariseren onder de schippers en op basis daarvan een standpunt in te nemen. De essenties van de reactie staan samengevat in de onderstaande tabel.

Schipper ruime zee rondje NH wad-den IJssel-meer Opmerking
1 Leden moeten maar een cruise boeken als ze niet zonder AIS willen varen 🙂
2 Zonder AIS neem je andere beslissingen met slecht zicht
3 ++ ++ + Verhoogt de veiligheid in combinatie met een goede radarreflector
4 ++ Houd CZT-tochten op binnenwater, wadden en langs de kust laagdrempelig
5 + Een goed werkende marifoon is belangrijker
6 ++ ++ ++ Denk aan het nachtelijk ongeval met veerboot/watertaxi bij Terschelling
7 Wel in bezit van transponder. Zonder zou je soms niet uitvaren
8 ++ ++ ++ Is kapitein op de zeevaart en waardeert AIS van jachten enorm
9 Haakt af als een AIS transponder verplicht zou worden
10 +/++ Heeft wel een AIS-transponder maar wil de eis voor anderen niet te zwaar maken
11 ++ ++ ++ ++ Lijkt uit te gaan van bezit van AIS beoordeelt het wel/niet uitzenden. Altijd gebruiken
12 Waarschuwt voor schijnveiligheid van AIS. Is geen vervanging van radar
13 + Kan bij matig zicht slecht gemist worden. Opgeroepen kunnen worden op bootnaam is een plus
14 + Geen drempel opwerpen voor schippers. Veilige vaart zonder AIS is goed mogelijk
15 Zie voordeel in AIS receiver, maar vindt transmitter overbodig

++ = verplicht stellen
+   = aanbevolen
—  = leuk maar niet nodig

Er wordt dus verschillend gedacht over de mate waarin een AIS-transponder een bijdrage kan leveren aan de veiligheid.
Eén schipper, die zelf als kapitein op de zeevaart werkt, waardeert de verhoogde zichtbaarheid van jachten met AIS enorm. Weliswaar mag een uitwijkmanoeuvre niet alleen op AIS gebaseerd worden, maar de vroege signalering is heel waardevol.
In lijn hiermee bespeuren anderen dat zeeschepen op ruime afstand vaak al een klein beetje uitwijken voordat ze zelf kunnen bepalen of een koerswijziging nodig is. Dat het voor andere schepen, met name de grote scheepvaart, mogelijk is om een jacht met AIS op naam op te roepen voor overleg over de koers wordt ook ervaren als een belangrijke plus, in plaats van “yacht at position X/Y”
Een aantal schippers wijst er terecht op dat AIS geen vervanging is voor een radar bij slecht zicht, omdat niet alle schepen van AIS zijn voorzien of het uit hebben staan. Als er gewaarschuwd wordt voor slecht zicht kan het beter zijn om niet uit te varen. Bij opkomend slecht zicht is het mogelijk om in flottielje te varen waarbij de schepen met AIS via de marifoon de schepen zonder AIS op de hoogte houden van scheepvaart in de buurt.
Van een andere orde is de opmerking dat een claimcultuur steeds meer gemeengoed wordt in de maatschappij. Ook om die reden is het goed om alle voorzorgen te treffen die redelijkerwijs genomen kunnen worden. AIS kan daarin een plek hebben.

Ondanks de onderkende voordelen van AIS wordt er door vele schippers op gewezen dat het met traditionele middelen beslist ook mogelijk is om op een veilige manier te varen en dat voorkomen moet worden dat de CZT onnodige barrières opwerpt voor de deelname aan tochten. Vandaar het beperkte aantal dubbele plusjes in de tabel.

Op basis van dit overzicht concludeert het bestuur dat er onvoldoende draagvlak is voor het verplicht stellen van een AIS-transponder bij CZT-tochten. Voor de voorstanders kan het een geruststelling zijn dat AIS zover gemeengoed is geworden dat op enkele uitzonderingen na de schippers al over een AIS-transponder beschikken.
Wel is er veel draagvlak voor de stelling dat een AIS-transponder als veiligheidsmiddel aanbeveling verdient, met name voor het varen van tochten op zee.

Bij het eindoordeel zijn alleen de veiligheidsaspecten meegewogen. Dat het voor de coördinatie van de tochten handig is om te zien waar de deelnemende schepen uithangen is hierbij niet relevant. Sommige schippers lijken te veronderstellen dat ook dat een overweging is geweest bij de inventarisatie.

Op basis van deze inventarisatie adviseert het bestuur de ledenvergadering als volgt: AIS-transponder niet opnemen als verplichte uitrusting in de Vaaraanwijzingen, maar wel als aanbevolen uitrusting.

Bestuur CZT,
21 juni 2023