We verwachten van opstappers dat ze een redelijke basiskennis hebben van het zeilen op een zeiljacht, zowel wat betreft de zeilhandelingen als de regelgeving en de terminologie. Wie daar nog niet over beschikt, kan beter eerst zeillessen nemen. Hoewel het van elkaar leren hoog in ons vaandel staat, is de CZT geen zeilschool.

We willen gezellig samen tochten zeilen. Het is dan ook niet de bedoeling dat opstappers zich als gast gedragen (we zijn geen charterclub). Ze zijn opvarenden die op alle fronten geacht worden de handen uit de mouwen te steken, zowel wat het zeilen betreft als het huishouden aan boord. Wat dat inhoudt bepaalt de schipper en dat verschilt per boot, maar daar kom je snel genoeg achter. Luister naar je schipper en neem geen passieve houding aan.

Wat mee te nemen?
– paspoort (buiten de Afsluitdijk)
– reddingsvest
– zeilkleding of regenkleding
– laarzen
– slaapzak
– kussensloop
– warme kleding in laagjes
– muts
– in voor- en naseizoen ook handschoenen

Het kan op het water veel kouder zijn dan je je aan land realiseert; zeker in het voorjaar en ’s nachts. Het water warmt maar langzaam op en je zit langdurig stil in de wind.
Soms heeft de schipper een reddingsvest beschikbaar voor een opstapper. Als je er zelf (nog) geen bezit, informeer dan van tevorenĀ  bij je schipper of je er een kunt lenen.

Deelnemers met medicijngebruik of ander relevant medisch dossier wordt verzocht om deze gegevens bij het inschepen in een gesloten envelop aan de schipper te overhandigen, uitsluitend voor gebruik bij noodgevallen. Na afloop van de tocht geeft de schipper de gesloten envelop weer terug.